stork.GIF (880 bytes)

Tibetansk Spaniel valper

planlegges vår / sommer 2021

etter: NJV-17, Int Ch, RO Ch, UK Ch, RU Ch, BU Ch.Bergrabben's First Lady. ( Lotta).
PRA3- Clear ( gjennom sine foreldrer), PRA fri,   Patella Luxasjon 0-0.

Hanne kommer senere.

Lotta.jpg (147522 bytes)

blomst-063.gif (32392 bytes)

Interesserte kan kontakte oss:
Norsk bredbånds telefon 21 06 01 45 eller
Tlf: 00 46 53 01 05 53 eller svensk mobil +  46 70 333 43 93

blomst-063.gif (32392 bytes)