stork.GIF (880 bytes)

Tibetansk Spaniel valper

 ventes i slutten av februar 2019
etter :
FI. NO. SE. NORD. EE UCH Lilileian Honey Bear x  Raysing's Embla

Saxon1.jpg (146158 bytes) Whita.jpg (163932 bytes)

FI. NO. SE. NORD. EE UCH Lilileian Honey Bear " Saxon".
" Saxon  " er øyenlyst  for PRA og andre arvelige øyensykdommer, alt ok.
" Saxon" er  PRA3 - Clear. ( Gjennom sinre frie foreldre som er gentestet.)
" Saxon  " er  kontrollert for Patela Luxasjon, fri 0-0.

" Saxon " er for øvrig  sund og frisk og har et utrolig godt og vinnende temperament.

Raysing's Embla " Whita"
"Whita" er øyenlyst  for PRA og andre arvelige øyensykdommer.
" Whita" er PRA3 - Clear ( gjennom sine foreldre som er gentestet.)
" Whita" er  kontrollert for Patela Luxasjon med 0-0 på begge hofter.

" Whita" har Ck på utstillimng.
" Whita" er for øvrig  sund og frisk og har et utrolig godt og vinnende gemytt.

blomst-063.gif (32392 bytes)

FI. NO. SE. NORD. EE UCH Lilileian Honey Bear " Saxon"
" Saxon " is eye lightening for PRA and other hereditary eye diseases, all ok.
" Saxon" is PRA3 - free through its parents who have been re-examined.

" Saxon " is controlled for Patela Luxation, free 0-0 on both hips.
" Saxon " is by the way healthy and healthy and has an amazingly good and winning
temperament.

Raysing's Embla "Whita"
"Whita" is eye lightening for PRA and other hereditary eye diseases.

"Whita" is PRA3 - free through its parents who have been re-examined.
"Whita" is controlled for Patela Luxation with 0-0 on both hips.
"Whita" has Ck on show.
Whita is by the way healthy and healthy and has an amazingly good and winning temperament.

 

blomst-063.gif (32392 bytes)

 

Stamtavle

FI. NO. SE. NORD. EE UCH Lilileian Honey Bear.
C.I.B. FI. EE. LV. NO. LT. CH  BALT CH. EE JCH. FIJW-13 FIW-13 EEW-14 FIW-14.   LVW-15 HeW-17 Lilileian Honor Of All Mon Aminetten Brandon
FI. SE CH. VWW-17.
Lilileian Padmè Amidala
Lilileian Lady Marmelade. Fin Uch Shibazhan Xanthoceras
FIN. EE CH. Ziestan Toccara
Raysing's Embla SECH. FICH
Raysing's Bosch
SE. CH. US CH
Dragonsong Chevron One
Macontas Pini So-Net
Bergrabben's
Greta Garbo
SE. NO. GIB. ROM. AZ. TR. UKR. MOLD UCH. Bergrabben's Up-To-Date
RO. CYP. BUL. MOLD CH.
  Bergrabben's Vio-letta

 

blomst-063.gif (32392 bytes)

Interesserte kan kontakte oss:
Norsk bredbånds telefon 21 06 01 45 eller
Tlf: 00 46 53 01 05 53 eller svensk mobil +  46 70 333 43 93

blomst-063.gif (32392 bytes)