stork.GIF (880 bytes)

Tibetansk Spaniel valper

 Planlegges våren 2019
etter :
Multi.Ch. Bergrabben's Constantin II  x  Raysing's Embla

Tino.jpg (103414 bytes) Whita.jpg (163932 bytes)

NJV-16. DKJV-16. NORDJV-16.  NO. SE. DK. RO. NORD UCH. ROGRCH. Bergrabben's Constantin II  " Tino "
" Tino " er øyenlyst  for PRA og andre arvelige øyensykdommer, alt ok.
" Tino" er  PRA3 - Clear. ( Gjennom sinre frie foreldre som er gentestet.)
" Tino  " er  kontrollert for Patela Luxasjon, fri 0-0.

" Tino " er for øvrig  sund og frisk og har et utrolig godt og vinnende temperament.

Raysing's Embla " Whita"
"Whita" er øyenlyst  for PRA og andre arvelige øyensykdommer.
" Whita" er PRA3 - Clear ( gjennom sine foreldre som er gentestet.)
" Whita" er  kontrollert for Patela Luxasjon med 0-0 på begge hofter.

" Whita" har Ck på utstillimng.
" Whita" er for øvrig  sund og frisk og har et utrolig godt og vinnende gemytt.

blomst-063.gif (32392 bytes)

Multi Ch Bergrabben's Constantin II " Tino "
" Tino " is eye lightening for PRA and other hereditary eye diseases, all ok.
" Tino " is PRA3 - free through its parents who have been re-examined.
" Tino " is controlled for Patela Luxation, free 0-0 on both hips.
" Tino " is by the way healthy and healthy and has an amazingly good and winning
temperament.

Raysing's Embla "Whita"
"Whita" is eye lightening for PRA and other hereditary eye diseases.

"Whita" is PRA3 - free through its parents who have been re-examined.
"Whita" is controlled for Patela Luxation with 0-0 on both hips.
"Whita" has Ck on show.
Whita is by the way healthy and healthy and has an amazingly good and winning temperament.

 

blomst-063.gif (32392 bytes)

 

Stamtavle

NJV-16. DKJV-16. NORDJV-16.  NO. SE. DK. RO. NORD UCH. ROGRCH.

Bergrabben's Constantin II 

INT NORD FIN UCH NV-09- 10-11-12 SEV-11-12 DKV-10- 12-13 NORDV-10 EUW-11. HEV-10.KBHV-12.
Sagaland's B-august X I I
Rosanley Its Anuther Thyme
NUCH    Sagaland's V-highland Fling
INT GIB AZ MD RO PH TR CY UCH
Bergrabben's Xclusive Xahana
INT. NORD .FIN. RO. GBZ .LT .UCH. 
DDSW-06. VVW-08.VCCW-08
Sagaland'sU-Ran-Us
INT.NORD.GBZ.FIN.UCH
Bergrabben's Orchidee
Raysing's Embla SECH. FICH
Raysing's Bosch
SE. CH. US CH
Dragonsong Chevron One
Macontas Pini So-Net
Bergrabben's
Greta Garbo
GI CH NO UCH SE UCH
Bergrabben's Up-To-Date
RO CYP BUL MOLD CH.
  Bergrabben's Vio-letta

 

blomst-063.gif (32392 bytes)

Interesserte kan kontakte oss:
Norsk bredbånds telefon 21 06 01 45 eller
Tlf: 00 46 53 01 05 53 eller svensk mobil +  46 70 333 43 93

blomst-063.gif (32392 bytes)