Labrador Retriever

BLINJE.jpg (482 bytes)

I vårt oppdrett har vi bl.a avlet frem labradorer til redningshunder, spor og ettersøkhunder, bombehunder i forsvaret, narkotikahund o.l.  Les mer om Labradorens allsidighet.

Labradoren er en av de mer populære retrieverne, spesielt blant bruksfolket. Den er uten tvil den rasen som har hevdet seg best innen de fleste bruksområder.  Rasen er engelsk. Labradoren skal være en sterkt bygget og svært kompakt hund som utstråler aktivitet.  Pelsen er kort og tett og skal ha vannavstøtende underull.  Fargen kan være sort, gul eller sjokoladebrun, alltid ensfarget. 

Labradors are a all-rounded dog, used for many purposes.  The breed is English, stong and activ. The coat is short and waterproof.  There are three colurs: Black, brown and yellow.

Høyden for hanner er 56-57 cm, tispene mellom 54-56 cm.  Den er også en glimrende familiehund, vel å merke for den aktive familie. Labradoren er en sterk og robust hund, som må få utløp for sin energi.  Mange har nok blitt overrasket over dens tilsynelatende utømmelige energi og livlige vesen, spesielt under oppveksten.  Labrador retrieveren er mye brukt som førerhund, og er helt i toppen blant elitehundene innen apportering- og sporaktiviteter. 

Labradors are nice family-dogs for the actic family. Labradors need to have somthing to do and are used for many purposes.

DEN  ALLSIDIGE  RETRIEVEREN

Retrievere er en gruppe apporterende fuglehunder som opprinnelig er avlet frem for å dekke et spesielt behov hos jegeren - å bringe inn skadeskutt   eller dødt vilt etter at skuddet har falt.  Navnet retriever kommer av det engelske retrieve, som betyr å hente. Kravene til denne type jakthunder var svært høye.  De skulle være apporteringsvillige, lette å dressere, sammarbeidsvillige, sosiale, hardføre og ha god hukommelse.  Selv om det ikke er først og fremst som en utpreget jakthund retrieveren er mest kjent i dag, er det faktisk disse nedarvede egenskapene som gjør retrieverne til de utrolig allsidige hundene de er. Retrieverne kan nemmelig brukes til alt - i alle fall nesten.

The retrievers are breed to bring home the dead and wounded birds from the wateer and sea.  He needed to be an exellent swimmer, easy to teach, good memory, co-operativ and sosial.  Theese   properties has made retrievers very all-rounded.

De er glimrende allround-hunder. Robuste nok til å kunne tillfredsstille de krav som stilles til en aktiv familiehund. De trekker gjerne pulken om vinteren og bærer selv sin egne proviant i kløven om sommeren. Retrievene er sosiale og skal ha et stabilt gemytt - noe som er en forutsetning for en familiehund. Men dette er aktive hunder som må få lov til å få utløp for sin energi. Enten i form av turer i skog og mark eller annen type trening.  Det skal være seg jakt,spor,lydighet agility eller andre bruksaktiviteter.

They are activ dogs and need to have somting to do.  In fact they are usual for many porposes.

Retrieveren er en mangesidig brukshund også i samfunnets tjeneste. Det er en meget anvendt førerhund. Politi og tollvesen bruker i hovedsak retrievere i søk etter narkotika. Innen forsvaret spesialutdannes det retrievere som skal finne bomber og miner. Og blant redningshundene som skal finne mennesker tatt av snøras, personer som er savnet i ruiener eller forsvunnet på annen måte, finner vi retrievere godt representert.

In the sosiety they are used   of customs and police to find  drugs, in the army  they are used to find explosivs, and they are  also used to find people taken by avalanche.  They are also used to find people  that has got lost.

Rasens robuste gemytt og ukuelige arbeidsvilje gjør retrieverne spesielt egnet til søksarbeid. Enhver jeger av hjortevilt vil kunne ha stor glede av en retriever til å spore opp skadeskutte dyr.  Denne typen hunder viser seg å ha spesielt gode sporingsegenskaper, og som viltsporhunder er de meget dyktige. 

Det er viktig å merke seg de individuelle raseforskjellene, men fellesnevneren er apporterende fuglehund. I generasjoner har man lagt vekt på egenskaper som igjen har resultert i en hund som er nervesterk, samarbeidsvillig og  robust, og   det er nettopp dette som gjør retrieveren til den utrolig allsidige hund den er.